Село Калиманци

 • Маршрут: c.Любен Каравелово – с.Калиманци – c.Любен Каравелово

 

 • Времетраене: 5.5-6.5 часа
 • Преход: 28 км.
 • Прехода е подходящ за напреднали коне и ездачи

 

 • Скоростта на ездата и подредбата на групата се преценя от водача (инструктора).
 • Групата се съобразява с най-начинаещия и му помага в нужда.
 • Прехода и часовете са според възможностите на ездачите.
 • В зависимост от сезона, терена би могъл да бъде по-трудно проходим.
 • Напредналите ездачи наблюдават за препятствия по пътя или проблеми в групата.
 • След стигане до избраната дестинация следва кратка почивка за ездачи и коне.
 • Физическата подготовка на ездачите е задължителна.

Контакти

Конна база "Борисови"
с. "Любен Каравелово"
тел: +359 (0) 89 675 7800
тел: +359 (0) 89 675 7801
boro_71@abv.bg