- Услуги - Конна езда в конна база, с. Любен Каравелово, област Варна -

Предлагаме Ви следните 20 маршрута за полски разходки и преходи. За ваша информация даваме и продължителността на преходите:
езда
 • до село Калиманци - 2:30 часа

 • до село Новаково - езда по стария римски път - 2 часа

 • до резерват Батова - 4 часа

 • до река Батова - 3 часа

 • до село Долище, резерват Батова - 4:30 часа

 • до язовир Засмяново, село Водица - 5:30 часа

 • до село Крумово - 1:30 час

 • до село Стожер - 4 часа

 • до ”Славната канара”, село Дебрене - 5 часа и в двете посоки

 • до манастира "Света Марина" - 3 часа

 • до село Пясъчник - 2:30 - 3 часа

 • до комплекс "Калимански хан" - 4 часа

 • до Дядовата Кънчова воденица - 4 часа

 • до село Орешак - 8 часа

 • до старата граница с Румъния

 • до останките от манастира "Свети Илия"

 • до село Прилеп

 • до Чукуровия чифлик

 • до къмпинг "Градините"


Скъпи гости, моля свържете се с нас
по телефона,
преди да дойдете в конната база!